A Társulatról röviden

1961-ben 29 mezőgazdasági üzem 59.848 ha érdekeltségi területtel Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat néven megalakította a dunavecsei telephelyű társulatot, mint jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetet. 1973. decemberében egyesült a –szintén 1961-ben alakult - Kalocsa és Vidéke Vízgazdálkodási Társulattal és ettől az időszaktól kezdve működik a Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat néven.
Működésének célja az érdekeltségi területén jelentkező helyi közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása és az ezekkel összefüggő vízrendezési, vízkár-elhárítási, vízpótlási, talajvédelmi feladatok ellátása a tagok igényeinek figyelembe vételével.

Működési területünk:

Térkép

 

A társulat érdekeltségi területe  225.976 ha, a kezelésében lévő csatornahossz 759,993 km, ebből:

Mintegy 6.000 magánszemély, 37 önkormányzat és 168 gazdasági társaság tartozik a tagjai közé.
A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 20 fő.
A Társulat képviseletére (cégjegyzésre) jogosultak: